Ciekawostki

Strona główna » Ciekawostki

wielkość tekstu:A | A | A

Kosztorys inwestorski: sporządza zamawiający i służy on do oszacowania kosztu, wykonania określonych robót inwestycyjnych lub remontowych. W przypadku zamówień publicznych, kosztorys inwestorski sporządza się stosując urzędowe ceny jednostkowe, publikowane w informatorach MSWiA. Kosztorys ten jest częścią składową dokumentacji przetargowej.

Inne ciekawostki:
 • Kosztorys ofertowy: służy do uzgodnienia ceny obiektu lub robót budowlano-montażowych i remontowych. Kosztorys ten sporządza wykonawca robót, gdy staje do przetargu lub otrzymał od inwestora propozycję złożenia oferty na realizację robót. Określa on przewidywane koszty wykonawcy w określonych warunkach realizacji inwestycji i ustala cenę, za która wykonawca jest skłonny wykonać roboty. Wybrany, sprawdzony i zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys ofertowy stanowi integralną cześć umowy o realizację inwestycji robót budowlanych.
 • Kosztorys powykonawczy: sporządza wykonawca po zrealizowaniu robót w przypadku uzgodnienia w umowie takiej formy rozliczeń, gdyż w chwili jej zawierania nie można dokładnie ustalić zakresu rzeczowego robót i warunków ich wykonania. Najczęściej dotyczy to robót remontowych, modernizacyjnych, awaryjnych i poddziemnych. W umowie uzgadnia się podstawy kosztorysowe, ceny czynników produkcji oraz koszty pośrednie i zysk.
 • Kosztorys dodatkowy: sporządza wykonawca po wykonaniu robót, jeżeli nastąpiła zmiana ustalonej ilości robót. Stanowi on podstawę do zmiany ceny za wykonanie robót określonej w umowie. Natomiast w przypadkach, gdy zmiana ilości robót i/lub ich zakresu jest następstwem wprowadzonych przez inwestora zmian w dokumentacji projektowej - zamawiający powinien wystąpić do wykonawcy z propozycją sporządzenia kosztorysu ofertowego.
 • Kosztorys sporządza się m. in. w celu: określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania: -przez inwestora : w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych, -przez wykonawcę : w celu złożenia oferty inwestorowi, prowadzenia rozliczeń w takcie realizacji i inne, -prowadzenie rozliczeń finansowych między zleceniodawcą (inwestorem), a zleceniobiorcą (wykonawcą), a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami, -rozstrzygania sporów, -w celach dowodowych, -wyceny nieruchomości, jako element jednej z metod określania wartości nieruchomości.

Zapewniamy

 • Nadzory Inwestorskie
 • Przedmiary robót dla planowanych inwestycji
 • Kosztorysy ofertowe
 • Kosztorysy powykonawcze, zawierające zakres prac
 • Kosztorysy inwestorskie metodą uproszczoną i szczegółową
 • Aktualizacja kosztorysów do obecnych cen i przepisów
 • Sprawdzenie i weryfikacja kosztorysów

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • Kosztorys sporządza się m. in. w celu: określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania: -przez inwestora : w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych, -przez ...dalej 
 • Kosztorys inwestorski: sporządza zamawiający i służy on do oszacowania kosztu, wykonania określonych robót inwestycyjnych lub remontowych. W przypadku zamówień publicznych, kosztorys inwestorski sporządza się stosując urzędowe ceny jednostkowe, publikowane w informatorach MSWiA. ...dalej 
 • Kosztorys ofertowy: służy do uzgodnienia ceny obiektu lub robót budowlano-montażowych i remontowych. Kosztorys ten sporządza wykonawca robót, gdy staje do przetargu lub otrzymał od inwestora propozycję złożenia oferty na realizację robót. Określa on przewidywane koszty wykonawcy w ...dalej 

INVEST POLSKA
ul. S. Huldczyńskiego 11/63, 42-400 Zawiercie

tel.: 502 294 781
e-mail: biuro@invest-polska.pl

Zajmujemy się wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych związanych z realizacją inwestycji lub robotami remontowo-modernizacyjnymi.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna