Definicje

Strona główna » Definicje

wielkość tekstu: A | A | A

Kosztorys sporządza się m. in. w celu

-określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania:

-przez inwestora : w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych,

-przez wykonawcę : w celu złożenia oferty inwestorowi, prowadzenia rozliczeń w takcie realizacji i inne,

-prowadzenie rozliczeń finansowych między zleceniodawcą (inwestorem), a zleceniobiorcą (wykonawcą), a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami,

-rozstrzygania sporów,

-w celach dowodowych,

-wyceny nieruchomości, jako element jednej z metod określania wartości nieruchomości.
 

Kosztorys inwestorski

- sporządza zamawiający i służy on do oszacowania kosztu, wykonania określonych robót inwestycyjnych lub remontowych. W przypadku zamówień publicznych, kosztorys inwestorski sporządza się stosując urzędowe ceny jednostkowe, publikowane w informatorach MSWiA. Kosztorys ten jest częścią składową dokumentacji przetargowej.
 

Kosztorys ofertowy

- służy do uzgodnienia ceny obiektu lub robót budowlano-montażowych i remontowych. Kosztorys ten sporządza wykonawca robót, gdy staje do przetargu lub otrzymał od inwestora propozycję złożenia oferty na realizację robót. Określa on przewidywane koszty wykonawcy w określonych warunkach realizacji inwestycji i ustala cenę, za która wykonawca jest skłonny wykonać roboty. Wybrany, sprawdzony i zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys ofertowy stanowi integralną cześć umowy o realizację inwestycji robót budowlanych.
 

Kosztorys dodatkowy

- sporządza wykonawca po wykonaniu robót, jeżeli nastąpiła zmiana ustalonej ilości robót. Stanowi on podstawę do zmiany ceny za wykonanie robót określonej w umowie. Natomiast w przypadkach, gdy zmiana ilości robót i/lub ich zakresu jest następstwem wprowadzonych przez inwestora zmian w dokumentacji projektowej - zamawiający powinien wystąpić do wykonawcy z propozycją sporządzenia kosztorysu ofertowego. 
 

Kosztorys powykonawczy

- sporządza wykonawca po zrealizowaniu robót w przypadku uzgodnienia w umowie takiej formy rozliczeń, gdyż w chwili jej zawierania nie można dokładnie ustalić zakresu rzeczowego robót i warunków ich wykonania. Najczęściej dotyczy to robót remontowych, modernizacyjnych, awaryjnych i poddziemnych. W umowie uzgadnia się podstawy kosztorysowe, ceny czynników produkcji oraz koszty pośrednie i zysk.

Oferta
Zakres oferty 1. Przedmiary robót dla planowanych inwestycji czy prac remontowych . 2. Kosztorysy inwestorskie metodą uproszczoną i szczegółową, pozwalające oszacować wysokość kosztów, które poniesie inwestor realizując  określone zadanie ...
dalej 
O firmie
Zajmujemy się wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych związanych z realizacją inwestycji lub robotami remontowo-modernizacyjnymi. Kosztorysy opracowywane są zgodnie z polskimi przepisami i normami. Kosztorysowanie  wykonywane jest na programie komputerowym typu ZUZIA/NORMA z ...
dalej 
Cennik
Cenę opracowania dokumentacji kosztorysowej szacujemy na podstawie: - analizy zakresu i ilości prac niezbędnych do wykonania - rodzaju materiałów do kosztorysowania (dokumentacji) - czasochłonności zadania - konieczności wizyt na budowie. Do wyceny każdego zlecenia ...
dalej 

Zapewniamy

  • Przedmiary robót dla planowanych inwestycji
  • Kosztorysy ofertowe
  • Kosztorysy powykonawcze, zawierające zakres prac
  • Kosztorysy inwestorskie metodą uproszczoną i szczegółową
  • Aktualizacja kosztorysów do obecnych cen i przepisów
  • Sprawdzenie i weryfikacja kosztorysów

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

  • Kosztorys sporządza się m. in. w celu: określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania: -przez inwestora : w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych, -przez ...dalej 
  • Kosztorys inwestorski: sporządza zamawiający i służy on do oszacowania kosztu, wykonania określonych robót inwestycyjnych lub remontowych. W przypadku zamówień publicznych, kosztorys inwestorski sporządza się stosując urzędowe ceny jednostkowe, publikowane w informatorach MSWiA. ...dalej 
  • Kosztorys ofertowy: służy do uzgodnienia ceny obiektu lub robót budowlano-montażowych i remontowych. Kosztorys ten sporządza wykonawca robót, gdy staje do przetargu lub otrzymał od inwestora propozycję złożenia oferty na realizację robót. Określa on przewidywane koszty wykonawcy w ...dalej 

INVEST POLSKA
ul. S. Huldczyńskiego 11/63, 42-400 Zawiercie

tel.: 502 294 781
e-mail: biuro@invest-polska.pl

Zajmujemy się wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych związanych z realizacją inwestycji lub robotami remontowo-modernizacyjnymi.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna