Oferta

Strona główna » Oferta

wielkość tekstu: A | A | A

Zakres oferty

1. Przedmiary robót dla planowanych inwestycji czy prac remontowych .

2. Kosztorysy inwestorskie metodą uproszczoną i szczegółową, pozwalające oszacować wysokość kosztów, które poniesie inwestor realizując  określone zadanie budowlane, obszar zastosowania: załączniki do różnego rodzaju dotacji, wniosków kredytowych, kontaktów z ubezpieczycielami.

3. Kosztorysy ofertowe, zawierające propozycję wykonawcy określającą wysokość kwoty w ramach której zobowiązuje się on do wykonania zakresu prac zleconych przez Zamawiającego, obszar zastosowania: przetargi, procedury ofertowe.

4. Kosztorysy powykonawcze, zawierające zakres prac, na które zostały wykonane w ramach założonych środków; obszar działania: rozliczenia robót budowlanych z inwestorami.

5. Aktualizacja kosztorysów do obecnych cen i przepisów prawnych.

6. Sprawdzenie i  weryfikacja kosztorysów.

Kontakt
ADRES INVEST POLSKA 42-400 Zawiercie, ul. S. Huldczyńskiego 11/63 KONTAKT tel. +48 502 294 781 e-mail: biuro@invest-polska.pl
dalej 
Cennik
Cenę opracowania dokumentacji kosztorysowej szacujemy na podstawie: - analizy zakresu i ilości prac niezbędnych do wykonania - rodzaju materiałów do kosztorysowania (dokumentacji) - czasochłonności zadania - konieczności wizyt na budowie. Do wyceny każdego zlecenia ...
dalej 

Zapewniamy

  • Przedmiary robót dla planowanych inwestycji
  • Kosztorysy ofertowe
  • Kosztorysy powykonawcze, zawierające zakres prac
  • Kosztorysy inwestorskie metodą uproszczoną i szczegółową
  • Aktualizacja kosztorysów do obecnych cen i przepisów
  • Sprawdzenie i weryfikacja kosztorysów

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

  • Kosztorys sporządza się m. in. w celu: określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania: -przez inwestora : w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych, -przez ...dalej 
  • Kosztorys inwestorski: sporządza zamawiający i służy on do oszacowania kosztu, wykonania określonych robót inwestycyjnych lub remontowych. W przypadku zamówień publicznych, kosztorys inwestorski sporządza się stosując urzędowe ceny jednostkowe, publikowane w informatorach MSWiA. ...dalej 
  • Kosztorys ofertowy: służy do uzgodnienia ceny obiektu lub robót budowlano-montażowych i remontowych. Kosztorys ten sporządza wykonawca robót, gdy staje do przetargu lub otrzymał od inwestora propozycję złożenia oferty na realizację robót. Określa on przewidywane koszty wykonawcy w ...dalej 

INVEST POLSKA
ul. S. Huldczyńskiego 11/63, 42-400 Zawiercie

tel.: 502 294 781
e-mail: biuro@invest-polska.pl

Zajmujemy się wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych związanych z realizacją inwestycji lub robotami remontowo-modernizacyjnymi.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna